Denne høyere skatte- og avgiftsinngangen innebærer at underskuddet i statens finanser når oljeinntektene trekkes fra, ikke er så stort som det framsto da det nysalderte budsjettet ble lagt fram i desember.Det oljekorrigerte underskuddet for 2007 var på 1,3 milliarder kroner, ikke 2,8 milliarder som først anslått. Statsregnskapet ble gjort opp med et overskudd på 1,5 milliarder kroner, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.Overskuddet i Statens pensjonsfond - utland (oljefondet) ble på 387,9 milliarder kroner. Norge brukte 57,8 milliarder kroner av oljeinntektene i fjor. Det er 13,2 milliarder lavere enn anslaget i nasjonalbudsjettet.Oljefondets størrelse var på 2.018,5 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. Det er en økning på 235,7 milliarder kroner på ett år. (©NTB)