Norsk registrerte utenlandske foretak har blitt populære i Norge. Hovedsaklig fordi kravene til aksjekapital og revisjon av selskapene svakere i utlandet enn de er i Norge. Et NUF gir også begrenset ansvar for aksjonærene på lik linje med et norsk aksjeselskap.De fleste velger å opprette sitt hovedselskap (limited liability company) i England. Engelske Companies House (foretaksregister) krever at selskapene leverer en annual return 28 dager etter at selskapet ble stiftet hvert år, samt at de må betale en annual fee (årlig gebyr). Forsømmelse av denne plikten medfører at selskapet får status dissolved, slettet på norsk. Det finnes mange useriøse aktører som tilbyr å opprette NUF til en billig penge, det er ikke alle som er like flinke til å informere om hvilke forpliktelser du har som innehaver av et limited liability company i England. kravene til annualreturn finner du .Konsekvensen av at selskap blir slettet i England er at det ikke eksisterer et NUF i Norge. Fortsetter virksomheten sin drift vil det da være for innehaveren(es) egen regning og risiko som et enkeltpersonforetak eller et selskap med delt ansvar. Dette har store konsekvenser i forhold ansvar.Som eier av et enkeltmannsforetak er man personlig ansvarlig for all drift i selskapet og er pliktig til å levere næringsoppgave. Krav fra kreditor går direkte på person, dette innebærer at utestående krav fra banker, offentlige myndigheter og evt. leverandører kan søkes dekt i innehavers personlige eiendeler. Et enkeltmannsforetaket kan ikke slås konkurs uten at eier selv går personlig konkurs.