DnB Nor Kapitalforvaltning lar seg ikke overbevise av det mer positive sentimentet i aksjemarkedet de siste dagene.- Vi velger å holde kruttet tørt i det helt korte bildet, og beholder vår nøytrale vekt i aksjer, går det frem av en fersk markedsrapport.Forvalteren mener fortsatt at usikkerheten i det helt korte bildet er for stor til å gå overvekt i aksjer, men legger til at mye vil bli klarere de nærmeste månedene når vi ser effekten av Feds rentekutt på økonomien, samt resultater og guiding fra selskapene når resultatsesongen begynner på igjen.
Overvekt i USA
Regionmessig beholder DnB Nor overvekten i amerikanske aksjer.- Vi er fortsatt av den oppfatning at amerikanske aksjer har det beste potensialet på kort sikt. Dette begrunnes blant annet med at amerikanske selskaper har kommet lengst i å skrive ned verdier som følge av subprime-krisen og at Fed har vært mest aggressiv i forhold til å stimulere veksten. Det motsatte gjelder for Europa, der sentralbanken fortsatt fokuserer mer på inflasjonsforventningene fremover enn veksten, heter det i rapporten.Forvalteren tror nå europeisk næringsliv må begynne å merke effekten av den sterke euroen mot dollar på eksporten.Ellers tas Japan opp fra undervekt til nøytral, noe DnB Nor forklarer med at Tokyo-børsen har korrigert kraftig ned siden siste topp, samtidig som en del ledende indikatorer bedret seg i mars måned. Norge og utvalgte emerging markets beholdes på nøytral.