Med en avkastning på minus 1,9 prosent klarte Holberg Norge og forvalter Hogne Tyssøy seg noe bedre enn markedet i mars. Referanseindeksen fondsindeksen falt nemlig 3,1 prosent.
Vinneraksjer
Altså var ikke markedet det letteste å manøvrere i. Forvalteren trekker frem aksjene som bidro mest negativt. Northland Resources endte opp som den største taperen (alle tall i ca.-tap i kroner):Northland Resources: 3,4 millioner ScanArc: 3,0 millioner Tetlenor: 2,6 millioner BW Offshore: 2,2 millioner Dof Subsea: 1,5 millioner