Ingen skattefrihet på arbeidende kapital

Stortinget avviser et forslag fra KrF om avvikling av formuesskatt på såkalt arbeidende kapital. Dette er kapital som er bundet opp i verdiproduserende næringer over hele landet.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Innstillingen fra finanskomiteen viser at medlemmene deler seg etter kjent mønster: De fire opposisjonspartiene støtter KrFs respresentantforslag, mens de tre rødgrønne avviser det.Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre vil egentlig fjerne all formuesskatt, en skatt de mener har uheldige langsiktige virkninger for sparing og investeringer. Særlig skjerper formuesskatten belastningen på nystartede bedrifter, heter det.KrF vil begrense avviklingen til midler som er knyttet opp til verdiskapning i bedriftene. Partiet mener at formuesskatt fortsatt må opprettholdes på privateide formuer som ikke er knyttet til næringsvirksomhet.De tre regjeringspartiene mener at rettferdig fordeling er et sentralt mål for skattepolitikken og at formuesskatten er et viktig bidrag for å nå dette målet. De aller rikeste, som typisk har formuen plassert i næringsvirksomhet, vil få en betydelig skattelette med dette forslaget, heter det i flertallets merknader.- Staten kan miste fem milliarder kroner i inntekter, av dette vil 3,1 milliarder tilfalle personer som har mer enn en million kroner i bruttoinntekt. Dette fremmer ikke rettferdig fordeling, sier de tre partiene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv