Forbrukertilliten for Norge var uendret på 0,4 i april 2008, i forhold til forrige måned, skriver TDN Finans.-For første gang siden starten på ForbrukerMeteret i mai 2007, har vi målt at det er flere som mener deres økonomi er blitt dårligere enn bedre i løpet av de siste 12 månedene. I april var det 18 prosent som mente deres økonomi var dårligere og 16 prosent som mente den var bedre enn for ett år siden, sier daglig leder Hans Petter Skogstad i Makrosikt i en kommentar.Det er ifølge undersøkelsen husholdninger med høye lån som i sterkest grad opplever at deres økonomi er svekket. Det er også folks evne til å sette av penger til sparing som gjør at forbrukertilliten holder seg på et lavt nivå, opplyses det.Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen økonomi og landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til egen sparing og arbeidsledighet.Undersøkelsen ble gjennomført i tidsperioden 17. til 24. april, blant 1.000 personer.