- Den anbefalte løsningen som LO og NHO har kommet fram til om avtalefestet pensjon er god for norske lønnstakere og god for Norge. Regjeringen har bidratt til en løsning som sikrer et rettferdig pensjonssystem og som gir full anledning til å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting, sier Stoltenberg i en første uttalelse publisert på regjeringens egne nettsider.Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier han er glad for enigheten om AFP-ordningen som han mener sikrer arbeidstakere som går av som 62-åringer i 2010 får en like god eller bedre pensjon som dagens. (©NTB)