Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av mars.Det er gjort en del endringer siste måned. Syv fond er oppgradert, syv nedgradert.
Oppgradert:Nedgradert:
Abn Amro Norge + (fra 4-er til 5-er)Gambak (fra 4-er til 5-er)WarrenWicklund Norge A (fra 4-er til 5-er)DnB Nor Norge Selektiv (II) (fra 3-er til 4-er)WarrenWicklund Alpha (fra 3-er til 4-er)Danske Fund Norge Vekst (fra 2-er til 3-er)Danske Fund Norge II (fra 2-er til 3-er)Abn Amro Aktiv (fra 3-er til 2-er)Danske Fund Norge Aksjer Inst I (fra 4-er til 3-er)Delphi Norge (fra 4-er til 3-er)DnB Nor Norge (IV) (fra 4-er til 3-er)Nordea Norge Verdi (fra 4-er til 3-er)Odin Norge (fra 5-er til 4-er)Storebrand Norge I (fra 5-er til 4-er)