Budfristen ved boligkjøp bør være klokken 12 dagen etter siste annonserte visning, mener Kredittilsynet. I dag er fristen 24 timer.Dette er et av punktene i tilsynets forslag til endring av eiendomsmeglerforskriften, som Finansdepartementet har gitt tilsynet i oppgave å evaluere.24-timersregelen ble innført 1. januar 2007 og skulle gi boligkjøpere bedre tid til å tenke seg om før de legger inn bud.- Selgers muligheter til å områ seg i den forstand at budenes akseptfrist ikke avskjærer andre budgivere, er etter Kredittilsynets vurdering tilstrekkelig ivaretatt dersom minste akseptfrist settes til klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning, heter det i forslaget.I tillegg foreslås det blant annet at megler skal oppfordre boligselger til ikke å ta imot bud direkte fra budgivere, men henvise til megler.Tilsynet ønsker også særlige regler for utleiemegling og utenlandsmegling, samt regler om etterutdanning og krav til dokumentasjon av etterutdanningen, og regler om forbud mot egenhandel.Saken er sendt på høring, med frist 4. juli. (©NTB)