Regjeringens tilsyn innebærer at fylkesmennene skal kontrollere at kommunene følger loven og gir den sosialhjelpen folk har krav på, skriver Aftenposten.I dag er det stor sprik i sosialhjelpstøtten. Sosialhjelpssatsene varierer, og kommunene har forskjellig praksis for hva som godtas som inntekt ved siden av sosialstøtten, som barnetrygd, kontantstøtte og bostøtte. Dermed kan støtten variere med flere tusenlapper hver måned, avhengig av hvor du bor.- Det er veldig store variasjoner i hva kommunene utbetaler. Det kan godt tenkes at det er gode forklaringer på det, men når vi etablerer et tilsyn, kan man ettergå på en skikkelig måte at det ikke er uakseptabelt lave utbetalinger, sier Hanssen.Han mener tilsynet vil styrke rettssikkerheten for sosialhjelpsmottakerne. (©NTB)