Falnes: Denne aksjen er dyr

- Kjøp gode ting på dårlige nyheter, sier Skagens Kristian Falnes til HegnarOnline. Samtidig drar han frem en dyr tungvekter på Oslo Børs, og en annen han har begynt å selge seg ned i.

Personlig økonomi

Finansuro og økende inflasjonspress verden over er til stor bekymring i aksjemarkedet. Men forvalterne i Skagen Fondene liker seg godt når det blåser litt. Deres fokus på de tre U-ene: Undervurdert, upopulær og underanalysert, vitner om det.- Kjøpe gode ting på dårlig nyttI sin seneste markedsrapport skriver forvalteren blant annet at det i løpet av sommeren og/eller høsten "kan komme en ny mulighet for å posisjonere seg i markedet".- Anbefalingen er å kjøpe gode ting på dårlige nyheter. Men svingningene kommer til å bli høye også fremover. Det er fortsatt troen og tvilen, frykten og grådigheten som gjelder, og da må en stålsette seg. At det kommer svingninger ned, må en også være forberedt på, sier han til HegnarOnline.- Men én ting er å finne gode selskaper, en annen ting er prisen, legger Falnes til.- REC er dyrt Forvalteren trekker frem én sektor hvor prisingen begynner å bli anstrengt.- Fornybar energi har vært en populær nisje. Her begynner det å bli krevende å finne moderat prisede selskaper, fortsetter han overfor HegnarOnline, og trekker frem selskaper som REC og danske Vestas Wind Systems som eksempler.Falnes kan også røpe at han har begynt å selge seg ned i Yara, som ved utgangen av mai var syvende største post i Skagen Vekst.Les mer om Skagens beste aksjetips her.

Nyheter
Børs