Slik får vi et godt forhold til fastlegen

Flere undersøkelser viser at de fleste pasienter både er fornøyde med og stoler på fastlegen sin. Men hvorfor stoler pasienter på legen?

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Sosiolog Helge Skirbekk undersøker i sin doktorgradsavhandling «Teoretisk analyse av tillit og en kvalitativ studie av fastlegekonsultasjoner» bakgrunnen for dette tillitsforholdet. Han har videoobservert 16 konsultasjoner mellom fastlege og kvinnelige og mannlige pasienter. Han har deretter dybdeintervjuet både legen og pasienten.Tre trekk pekte seg ut for at pasientene skal oppleve tillitsforholdet som åpent og godt: Det første er at legen følger opp de kroppslige problemene som er grunnen til at pasienten oppsøker lege. Det andre er at pasienten opplever å ha nok tid til å kunne fortelle om sine plager og hvordan de påvirker hverdagen. Det siste er at pasienten har en følelse av å bli tatt på alvor som menneske.– Generelt kan jeg si at de pasientene som hadde en diffus lidelse, ønsket at legen skulle snakke mer åpent med dem og ikke bare forholde seg til det han kunne si noe om rent medisinsk, sier Skirbekk.Pasientene opplevde tillitsforholdet som mer åpent hvis legen viste forståelse for deres situasjon og hjalp dem med å mestre daglige utfordringer. Hvis legen utelukkende diskuterer symptomer, kunne samtalen lett kjennes lukket.

Nyheter
Personlig økonomi