70 prosent tror boligprisene vil falle videre

70 prosent tror boligprisenen vil falle det kommende året, men de er ikke så pessimistiske når det gjelder utviklingen i egen økonomi. Alle resultatene fra undersøkelsen her.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Onsdag gjennomførte HegnarOnline en undersøkelse på hegnar.no. 924 unike lesere deltok i undersøkelsen.Formålet med undersøkelsen var å avdekke hvordan leserne vurderer aksjemarkedet og de mest sentrale elementene i norsk økonomi i tiden som kommer, deriblant boligprisene og egen økonomi, men også aksjemarkedet, oljeprisen, renta, inflasjonen, krona og sysselsettingen.Resultatene viser blant annet at 70 prosent tror boligprisene i Norge vil falle det kommende året. Bare 5,5 prosent tror boligprisene vil stige det kommende året. 24,4 prosent tror på boligprisene vil ligge flatt.Når det gjelder utviklingen i egen økonomi svarer 40 prosent at den vil være uendret, mens 35 prosent tror den vil bedre seg. Resultatene viser også at 67 prosent tror Oslo Børs vil utvikle seg bedre enn de øvrige europeiske børsene i år. 56 prosent tror Hovedindeksen på Oslo Børs vil stå høyere ved utgangen av året enn den gjør nå.65 prosent tror imidlertid det samlede resultatet for alle selskapene på Oslo Børs vil bli lavere i 2008 enn året før, hvis vi holder StatoilHydro utenfor.57 prosent tror styringsrenten vil passere 6 prosent før året er omme og 71 prosent tror kjerneinflasjonen passerer 2,5 prosent i år.60 prosent tror at norsk økonomi vil utvikle seg svakere det kommende året og 70 prosent tror arbeidsledigheten vil stige.Se hele rapporten - HegnarOnline Investorbarometer - her.