Du kan fremdeles klage!

10 prosent får sitt oppgjør til høsten. Disse har nå fått et brev fra skatteetaten hvor det står: "avgjørelse om skatteoppgjør til høsten er endelig og kan ikke påklages".

Ca 10 prosent av skattyterne får sitt oppgjør til høsten. Disse har nå fått et brev fra skatteetaten hvor det står: "avgjørelse om skatteoppgjør til høsten er endelig og kan ikke påklages".Skattebetalerforeningen har fått uvanlig mange telefonhenvendelser. Mange tolker brevet fra skattemyndighetene dit hen at de har mistet klageretten på selve skatteoppgjøret.- Vi opplever at mange misforstår akkurat denne setningen, sier advokat Therese Karoline Gjerde i Skattebetalerforeningen.Grunnen til at man får utsatt oppgjøret kan være mange, men i de fleste tilfeller dreier det seg om litt mer kompliserte selvangivelser som etaten trenger litt mer tid på, skriver Skattebetalerforeningen.- Det har de ikke. Det de ikke kan klage på er det faktum at skatteoppgjøret kommer til høsten. De har selvsagt fortsatt klagerett på selve innholdet av ligningen, sier Gjerde.