Genmodifisert mat - vil du ha det?

To av tre kan ikke tenke seg å kjøpe genmodifisert mat, hvis det blir lovlig i Norge.

To av tre spurte i en undersøkelse sier de ikke kan tenke seg å kjøpe genmodifisert mat, hvis det blir lovlig i Norge.I begynnelsen av juni anbefalte Direktoratet for naturforvaltning regjeringen å åpne for import av genmodifisert mais, og reaksjonene har vært mange og sterke.I undersøkelsen som Sentio har gjort for avisen Nationen, svarer bare 24 prosent at de ville kjøpt såkalt GMO-mat, mens 9 prosent er usikre.Kvinnene er mest skeptiske til genmodifiserte matvarer. Bare 12 prosent er positive, mens 38 prosent av mennene er det samme.Ser man på partitilhørighet er det velgerne til Sp, KrF og SV som er mest skeptiske, mens Høyre- og Frp-velgerne er mest åpne for å kjøpe genmodifisert mat.Motstanden mot GMO-mat er størst på landsbygda. Mens bare 15 prosent av bygdefolket sier ja, sier 29 prosent av dem som bor i Oslo det samme. (©NTB)