Kaller Yara kynisk, grådig og grisk

Prisen på kunstgjødsel er 1. juli dobbelt så høy som for ett år siden. Norges Bondelag kaller kunstgjødselprodusenten Yara både kynisk, grådig og grisk.

Foto: Yara

1. juli i fjor var regningen for 25 tonn nitrogengjødsel på 55.500 kroner. Fra samme dato i år er prisen steget til 112.500 kroner for samme kvantum og gjødselslag.Felleskjøpet Agri og Yara har inngått prisavtale for de kommende tre månedene. Avtalen innebærer en prisøkning på jevnt over 100 prosent, skriver Nationen.- Vi er klare over at dette innebærer store kostnadsøkninger for bøndene, men vi har også måttet forholde oss til situasjonen i de internasjonale gjødselmarkedene. Men likevel vurderes norsk prisnivå fremdeles å ligge i underkant i forhold til sammenlignbare markeder utenlands, sier innkjøpsdirektør Arne Wang i Felleskjøpet Agri, som selger om lag 80 prosent av gjødselkvantumet her i landet.Lederen i Norges Bondelag, Pål Haugstad, refser Yara og mener kunstgjødselprodusenten kynisk utnytter og skor seg på matvarekrisen. Han kaller Yara både kynisk, grådig og grisk.- En prisøkning på 100 til 110 prosent på gjødsel betyr at norske bønders kostnader til gjødsel glatt fordobles, fra i overkant av en milliard kroner til over to milliarder kroner. Denne kostnadsøkningen vil klart utløse reforhandlinger av jordbruksavtalen til høsten, sier Haugstad som mener reforhandlingene i praksis betyr dyrere mat. (©NTB)