Lokkegaver kan bli tillatt

Lokkegaver er tillatt i andre nordiske land. Derfor bør det bli tillatt med lokkegaver i Norge også, mener Barne- og likestillingsdepartementet.

Handel med kredittkort - Foto: iStockPhoto

Lokkegaver er tillatt i Sverige, Danmark og Finland. Derfor bør det bli tillatt med lokkegaver i Norge også, mener Barne- og likestillingsdepartementet.Barne- og likestillingsdepartementet ønsker å oppheve dagens forbud mot såkalt tilgift, det vil si lokkegaver, skriver Aftenposten.Begrunnelsen er at rammebetingelsene for næringslivet i Norge må tilpasses Sverige, Danmark og Finland, som ikke har forbud mot tilgift. Departementet mener også at forbudet er gammeldags hva angår markedsforhold, forbruk og omsetnings- og konkurranseforhold.Forbrukerombudet mener på sin side at dagens forbud fungerer godt. Dagens forbud innebærer at det ikke er lov å tilby kunden en tilleggsvare, gratis eller billig, dersom denne varen ikke har noen naturlig sammenheng med hovedkjøpet.- Varer på kjøpet trekker oppmerksomheten bort fra pris og kvalitet, som er viktig for å gjøre et godt kjøp, og over på hva man får i tillegg, sier forbrukerombud Bjørn Olav Thon.Forslaget om å fjerne forbudet mot tilgift blir tatt opp til behandling i Stortinget til høsten.