Reduserer giften

Norske bønder er blant Europas beste på å kutte ned på bruken av sprøytemidler.

Foto: Scanpix

I årene 2001 til 2003 er mengden redusert med 26 prosent sammenlignet med ti år tidligere, skriver Nationen.Bruken av sprøytemidler er kartlagt i en ny rapport om landbrukets konsekvenser for miljøet som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har stått bak. Alle de 30 medlemslandene er med i undersøkelsen, og Norge kommer ut som et av landene som har kuttet mest i sprøytemiddelbruken.Flinkest i klassen er Ungarn som har redusert bruken med 60 prosent. Like bak følger Tsjekkia, Danmark og Nederland.Særlig i Tyrkia, Hellas og Polen er sprøytemiddelbruken trappet opp de siste årene. (©NTB)