Ser økt styringsrente i Europa

Flere tror den europeiske sentralbanksjefen, Jean- Claude Trichet, vil øke styringsrenten for å dempe inflasjonen. Beslutningen offentliggjøres i dag.

Foto: iStockPhoto

Flere tror den europeiske sentralbanksjefen, Jean- Claude Trichet, vil øke styringsrenten for å dempe inflasjonen, til tross for at den økonomiske veksten ikke er så høy som man ønsker.Lehman Brothers Holdings Inc. og ING Bank sier at ved å gjøre det følger han Allan Greenspans strategi med å forsikre seg mot hendelser som har liten sjanse for å inntre, men som ville fått katastrofale følger om de gjorde det, skriver Bloomberg.Renten er nå på 4 prosent og det er antatt at den vil bli økt til 4,25 prosent.Følge med på HengarOnline for rentebeslutningen fra Den europeiske sentralbanken kl 13:45Hva tror du om utviklingen i norsk økonomi. Svar på undersøkelsen her.