Skattesjokk for ungdom

Tekniske feil i skatteetatens systemer har gjort at lønnsinntekten til 6.464 ungdommer i alderen 13 til 16 år ikke har blitt registrert.

Skattebetalerforeningen skriver i dag at 6.464 ungdommer i alderen 13 til 16 år som har egen lønnsinntekt nå får nytt skatteoppgjør. Årsaken er en tekniske feil i skatteetatens systemer som har ført til at lønnsinntekten til disse ungdommene ikke har blitt registrert.For de av ungdommene som kun har hatt inntekt innenfor fribeløpet på 39.997 kroner, vil ikke det nye skatteoppgjøret ha noen praktisk betydning.Men 2.352 ungdommer har hatt inntekter utover fribeløpet, disse må belage seg på baksmell når det nye oppgjøret kommer.Enkelte har allerede fått tilbake penger på skatten. Denne må de betale tilbake når de mottar det nye skatteoppgjøret.- Det er svært synd at denne feilen rammer ungdom, som fra før har begrenset erfaring med skatteetaten og problemer med å forstå hvordan ligningen foregår. Slike feil kan dermed bidra til negative holdninger til skatteetaten og skattesystemet blant de unge, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange.Stordange viser til at mange unge tror at det lønner seg å jobbe svart. Slike feil fra skatteetatens side bidrar ikke til å endre slike oppfatninger.- Dette er ikke første feilen ved vårens skatteoppgjør. I forrige uke ble det kjent at mange tusen næringsdrivende fikk tilbakeført innbetalt skatt i 2007, som må betales inn igjen når skatteoppgjøret for næringsdrivende kommer i oktober, sier Stordrange.