Slakter avgiftsøkning

I dag trer regjeringens klimaforlik i kraft, avgiften på bensin og diesel øker.

Foto: Scanpix

Avgiften på bensin går i dag opp fem øre literen, mens avgiften på diesel øker med ti øre.Alle partiene på stortinget står sammen om dette, bortsett fra Frp. Syv av ti nordmenn derimot er ikke enige i avgiftsøkningen skriver VG. Dette til tross for at det er klimatiltak og regjerinen har planer om å investere det dobbelte av hva økningen gir til "gode" tiltak, slik som kollektivtrafikk.En undersøkelse presentert av Aftenposten viser at en tredjedel av befolkningen vil la bensinprisene avgjøre sitt paritvalg ved neste høsts stortingsvalg.