Stadig dyrere jobblån

Skattefrie lån fra arbeidsgivere blir fra september 0,5 prosentpoeng dyrere.

Foto: iStockPhoto.com

Før siste rentehopp kunne du låne penger skattefritt av din arbeidsgiver med rente på 5,75 prosent, fra september må du betale 6,25 prosent rente for å slippe skatt, skriver Skattebetalerforeningen.Men det er ingen regel som sier at arbeidsgiver ikke kan sette renta ned lavere enn 6,25 prosent. Er arbeidsgiver veldig snill, kan du faktisk låne helt rentefritt.Resultatet for deg er at du må ut med noen få kroner i skatt, men uansett mye mindre enn et banklån.Skattebetalerforeningen har satt sammen et lite eksempel:Du låner 200.000 kroner helt rentefritt fra arbeidsgiver. Alternativet hadde vært et billån til 9 prosent, som vil gi 18.000 kroner i renter i året. Når en trekker fra gjeldsrentefradraget i skatten på banklånet, koster dette deg 12.960 kroner.Siden normrenten ligger på 6,25 prosent, skal du bare skatte av 12.500 kroner.Men samtidig kan du kreve fradrag for "renteutgifter" dine i selvangivelsen, og reduserer dermed nettoinntekten din med de samme 12.500 kronene.Det betyr at du i praksis bare betaler trygdeavgift (7,8 prosent) og eventuell toppskatt (9 eller 12 prosent) på de 12.500 kronene.Med en inntekt på 500.000 kroner, vil du da betale 975 kroner i trygdeavgift og 1.125 kroner i toppskatt - totalt 2.100 kroner. Det er altså nær 11.000 kroner billigere enn å låne i bank.