- Stoltenberg vil slite

Norske politikere har fått klar melding fra velgeren om ikke å øke skattene.

Foto: Scanpix

Det er massiv motstand i den norske befolkning mot å øke skattene etter valget. Skattebetalerforeningen skriver i dag at 60 prosent sier at de ikke vil stemme på et parti som går inn for økt skatt.I en undersøkelse foretatt av Synovate for Skattebetalerforeningen sier to av tre velgere til de rødgrønne regjeringspartiene at de er imot økt skatt. 90 prosent av velgerne på borgerlig side svarer det samme. - Undersøkelsen er et sterkt signal til de rødgrønne om å ikke gå til valg i 2009 med et program som innebærer økning av skatter og avgifter. Hvis den rødgrønne fløyen går til valg på uendret skattenivå, kan vi i stedet få en viktig diskusjon om skattefordeling mellom ulike grupper, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen til Dagens Næringsliv.Også Høyres Svein Flåtten er en av de som håper på et skattevalg.- Jeg tror 2009 blir et nytt skattevalg der Jens Stoltenberg og de rødgrønne skal slite for å få gjennom at økte skatter er et gode, mens lave skatter kun fører med seg svekkelse av velferden, sier Flåtten til Dagens Næringsliv.