Strømforbruket i Norge øker

Strømforbruket i Norge fortsetter å øke. Økningen i første halvår i år var på hele 8,3 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, ifølge Statnett.

Også kraftproduksjonen i Norge øker. I første halvår ble det produsert 72,4 milliarder kilowattimer (72,4 TWh) i Norge.Forbruket i første halvår var på 66,8 TWh. De siste 12 månedene har det totale forbruket vært 128,1 TWh, som er ny forbruksrekord for en 12-måneders periode.Det er for tiden sterkest økning i strøm som går til alminnelig forsyning, men det er også økning i forbruket til den kraftkrevende industrien.Eksporten av strøm har vært høyere enn normalt i første halvår. Det ble netto eksportert 5,6 milliarder kilowattimer (5,6 TWh).Ved halvårsskiftet var norske kraftmagasiner 75 prosent fulle, noe som er vesentlig høyere enn normalt. (©NTB)