Trege saksbehandlere i Bergen

Mens stavangerfolk kan regne med at en byggesak tar en snau måned å behandle, må innbyggerne i Bergen tåle tre ganger så lang saksbehandlingstid.

Bergen

For mens Bergen kommune i gjennomsnitt bruker 84 dager på å behandle byggesaker, nøyer saksbehandlerne i Stavanger seg med 25 dager. Landsgjennomsnittet lå på 35 dagers saksbehandlingstid i 2007.Bergen kommune lovte i fjor å kutte ned på saksbehandlingstiden, men isteden gikk den opp med hele 22 dager, skriver Bergens Tidende.For ti år siden var Stavanger blant de tregeste kommunene på byggesøknader, med hele åtte måneders saksbehandlingstid. Nå behandler åtte saksbehandlere mellom 2.500 og 3.000 saker hvert år, og hver sak tar i snitt 25 dager. Bergen har hele 20 saksbehandlerstillinger, men bare 3.700 saker ble tatt unna i 2007, med en behandlingstid som var over tre ganger så lang som i vestlandsbyen lenger sør. (©NTB)