0,9 prosent av oss står nå på liste uten lege. Andelen varierer fra fylke til fylke, og toppes av Finnmark der 7,1 prosent av innbyggerne står på lister uten lege. Ubemannede fastlegepraksiser i kommunene økte for øvrig med én kommune i årets andre kvartal, ifølge Nav.73.600 personer byttet fastlege etter eget ønske i årets andre kvartal. Det er en økning på 7,5 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2007, men sett over tid har byttingen stabilisert seg. Økningen sammenlignet med i fjor forklares av at påsken i år falt i årets første kvartal, opplyser Nav.Andelen kvinnelige leger øker stadig i fastlegeordningen. I andre kvartal var 33 prosent av fastlegene kvinner mot 28,8 prosent da fastlegeordningen startet. (©NTB)