- Jeg tror og forventer at SV vil være mer opptatt av utvikling og gjennomføring av gode velferdsordninger enn å binde seg i skattepolitikken. Det tror jeg er fornuftig, sier Halvorsen til Dagens Næringsliv.Hun viser til spørsmålet skal diskuteres under partiets programbehandling for neste fireårsperiode.På spørsmål om hun tror at skatteøkning vil få bred oppslutning innad i partiet, svarer hun:- Hvis jeg kjenner SV rett, vil jeg tro det.Også SVs nestleder Audun Lysbakken går inn for å oppheve løftet fra 2005 om at skattene ikke skal over 2004-nivå.Dette skatteløftet var et initiativ fra statsminister Jens Stoltenberg. Han fikk med seg Senterpartiet og SV på løftet. (©NTB)