Statistisk sentralbyrå har sammenliknet skattenivået i Norge i forhold til Sverige og Danmark. Her kommer Norge svært godt ut, skriver Skattebetalerforeningen.
I Norge har skattenivået ligget på litt i overkant av 40 prosent i flere år. I Danmark betaler skattyterne rundt 49 prosent i skatt, mens nivået i Sverige ligger på i overkant av 50 prosent.Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen Jon H. Stordrange, sier til HegnarOnline at avgiftsnivået er høyere i Norge.Denne datoen er for Norge 20.07 i år, og for Sverige er den 29.07.
Merverdiavgiften ligger på samme nivå, mens bilavgiftene er langt høyere enn i Sverige og alkohol- samt tobakksavgiftene er lavere både i Sverige og Danmark.- Det er vanskelig å regne ut eksakt hva dette betyr for den enkelte siden forbruksmønsteret er individuelt, noe som medfører at avgiftsbelastningen vil variere fra person til person. Vi har imidlertid beregnet den såkalte Skattefridagen, som er den datoen da alle skatter og avgifter er betalt for en gjennomsnittslønn og brukt til et gjennomsnittlig forbruk. Dette indikerer et høyere skatte- og avgiftstrykk i Sverige, men forskjellen er langt lavere enn differansen i inntektsskatt skulle tilsi, sier Stordrange til HegnarOnline.