- Ikke ha dine barns penger i bank, sett dem i aksjefond, sier Dine Penger i siste utgave. De peker til en statistikk hvor det er klart at aksjer har høyere avkastning uansett hvilket år man velger fra 1972 og frem til i dag. På det meste kunne i Norge hatt godt over 10 prosent avkastning i året på aksjefond siden 1980.En spareløsning med månedlige innskudd på et så lite beløp som 500 kroner per måned, kan føre til at ditt barn sitter igjen med over 200.000 kroner ved fylte tjue år. Setter du derimot av 1500 kroner per måned i et gjennomsnittlig aksjefond, vil du ifølge Dine Penger, sitte igjen med drøye 700.000 på 20 årsdagen til poden. Forskjellen ned til bankinnskudd er stor, hvor du med samme beløp kun sitter igjen med like over 400.000 kroner.Utregning forutsetter 9 prosent avkastning på aksjefond over tid, mens bankrente over tid forventes å gi 5,5 avkastning.Dine Penger trekker frem KLP Aksjeglobal Indeks IV, Skagen Global og Holberg Norden som gode fond til barnesparing.Se en oversikt over de aller fleste aksjefond hos