Det har vært en turbulent sommer på Oslo Børs, men august ble det en liten oppgang for hovedindeksen på Oslo Børs: 0,4 prosent. Fondsindeksen, fondenes referanseindeks, steg 1,5 prosent.Men flere aksjefond steg mer enn som så.
August-vinnerne
Storebrand Vekst: +4,16 prosentDanske Fund Norge Aksj. Inst 2: +3,37 prosentDanske Fund Norge Aksj. Inst 1: +3,31 prosentDanske Fund Norge II: +2,79 prosentDanske Fund Norge I: +2,78 prosentAvanse Norge (II): +2,42 prosentPluss Aksje (Fondsforvaltning): +2,00 prosentPluss Markedsverdi (Fondsforvaltning): +1,99 prosentCarnegie Aksje Norge: +1,88 prosentTerra Norge: +1,88 prosentAvanse Norge (I) klarte 2,35 prosent avkastning i august, men dette er et underfond av Avanse Norge (II). Avanse Norge (I) investerer kun i Avanse Norge (II), pluss litt kontanter).Avkastningen er per 29/8.Kilde: Oslo Børs