Miner på bunnen av Oslofjorden gjør det nemlig vanskelig å reparere en kabel.Kabelen er viktig for å overføre kraftoverskudd til andre områder, som Trøndelag og Nord-Norge eller til Sverige. Ettersom strømmen må selges der den er, blir strømmen billigere i Sør-Norge. Alle strømkunder nord for Dovre, får derimot dyrere strøm.Det ligger et stort antall miner og annet sprengstoff like ved den skadde strømkabelen.Forsvaret tror det dreier seg om sjøminer og synkeminer fra andre verdenskrig, og det er mer enn 100 kg sprengstoff i hver mine. Minene ligger på 150 meters dyp eller mer. Flere av dem ligger inntil Statnetts strømkabel som går fra Sarpsborg til Porsgrunn, melder NRK.Det er uvisst hvor lang tid det vil ta å reparere kabelen.- Vi har en feil på denne kabelforbindelsen, og kan ta opp kabelen for å reparere den. Men vi kan ikke legge ned ny kabel før minene er fjernet, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.Minerydderen KNM Tyr kommer til Oslofjorden denne uken for å forsøke å fjerne minene. (©NTB)