Holberg Norge ble slått av markedet i august. Mens referanseindeksen fondsindeksen steg 1,5 prosent, falt fondet til sammenligning 2,5 prosent. Så langt i 2008 (per 31/8) har fondet tapt 17,6 prosent, 2,9 prosentpoeng mer enn markedet.Forvalter Hogne Tyssøy forklarer i september-rapporten den svake relative avkastningen forrige måned med en noe mindre eksponering mot energi, sammenlignet med referanseindeksen.
Her er aksjene som bidro mest negativt i august (alle tall i ca.-tap i kroner):
DOF Subsea: 3,7 millionerNorthland Resources: 3,00 millionerSalMar: 2,8 millionerTUI: 2,3 millionerYara: 2,00 millionerSom vinneraksjer i august trekker Holberg frem Tandberg, Telenor, Norwegian, ScanArc og Photocure.