Det viser kredittindikatoren K2.Husholdningenes gjeld var totalt på 1.820 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten falt for femte måned på rad til 9,4 prosent, ned fra 9,8 prosent ved utgangen av juni. Vi må helt tilbake til februar 2000 for å finne en lavere vekst enn dette.At utlånsveksten fortsatt er høyere enn 9 prosent, kan ha sammenheng med at husholdningene i større grad enn tidligere får adgang til lengre nedbetalingstid på sine lån. Dette vil bidra til å holde utlånsveksten oppe, selv om tilgangen på nye lån dempes, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).Bedriftenes gjeld økte til 1.128 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten fram til utgangen av juli var på 20,7 prosent, ned fra 21 prosent ved utgangen av måneden før. Disse tallene omfatter ikke finanssektoren.Den høye veksten i foretakenes gjeld har blant annet sammenheng med fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi. Den sterke kredittveksten kan også skyldes at foretakene i større grad enn før kan ha finansiert seg innenlands som følge av uroen i de internasjonale kredittmarkedene, skriver SSB. (©NTB)