SSBs forbrukertall viser, i følge Finansavisen, at Nordlendinger har et litt annet forbruksmønster enn de som eksempelvis bor i Oslo og Akershus. Hva som er årsaken skal vi ikke forsøke å analysere oss frem til, men i henhold til statistikken prioriteres det tilsynelatende litt annerledes nordpå enn sørpå.Sammenlignet med de som bor i Oslo og Akershus bruker Nordlendingene for eksempel 33 prosent mer til tobakk, 30 prosent mer på fisk, 12 prosent mer på kaffe og 7 prosent mer på brennevin. Men på tobakk blir også Nordlendingene slått av de som bor i Agder og Rogaland. De bruker 52 prosent mer på tobakk enn de i Oslo og Akershus.I tillegg viser det seg, i følge avisen, at Nordlendingene bruker vesentlig mindre på utdanning enn de som bor sørpå. Gjennomsnittlig utgifter til utdanning i Nord-Norge, i prosent av tilsvarende i Oslo og Akershus, er bare 11 prosent!Det mest interessante tallet kan imidlertid være bruken av hotelltjenester. Det fremgår av statistikken at de som bor i Hedemark og Oppland bruker svært lite på hotelltjenester, tilsvarende bare 3,1 prosent av snittet for alle husholdninger i Norge.Og hva kan man så bruke den informasjonen til? Jo, at det kanskje kan være en ide å annonsere for hotelltjenester i disse fylkene. For bruker de så lite som 61 kroner i snitt per husholdning, mens gjennomsnittet for alle husholdningene i Norge er 1.938 kroner, er det kanskje mulig å vekke et behov her?..