Holberg Norge ble slått av markedet i august. Mens referanseindeksen fondsindeksen steg 1,5 prosent, falt fondet til sammenligning 2,5 prosent. Så langt i 2008 (per 31/8) har fondet tapt 17,6 prosent, 2,9 prosentpoeng mer enn markedet.Forvalter Hogne Tyssøy karakteriserer aksjemarkedet som avventende.- Vi har nå passert ett år etter at uroen knyttet til usikre lån i USA begynte. Vi har vært gjennom en omfattende opprydding som vi dessverre ennå ikke er ferdig med. Vi ser også at den lange globale oppgangskonjunkturen mister styrke, forårsaket av fallende privat konsum, svakere forventninger blant bedriftene og lavere sysselsettingsvekst. Dette vil på sikt løse inflasjonsfrykten, og i løpet av et halvår bør vi se at sentralbankene i den vestlige verden senker rentene, skriver han i september-rapporten.Med basis i de makromessige forholdene mener Tyssøy usikkerheten knyttet til inntjeningsforventningene er store.- Vi skal gjennom en periode hvor vi må vente på tegn til avtagende inflasjon. Kombinert med svekket vekst gir ikke det ideelle forhold for aksjer. Samtidig er det viktig å ta med seg nivået på aksjemarkedene og at de langsiktige utsiktene fortsatt er gode, skriver forvalteren videre.