6.500 vil motta feil skatteoppgjør

I år vil 6.500 personlig næringsdrivende motta feil skatteoppgjør. Brevene sendes ut 12.-19. oktober

Foto: iStockphoto
Personlig økonomi

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening kan fortelle at 6.500 personlig næringsdrivende vil motta feil skatteoppgjør. Feilen består i feil renteberegning på tilgodebeløp og restskatt.De berørte skattytere vil motta brev om feilen.Feilen har rammet skattytere som har innbetalt tilleggsforskudd i tidsrommet mellom 30. april og 31. mai. Det kan således se ut til at det er omleggingen av frist for tilleggsforskudd som ikke har fungert slik den skulle.Skatteoppgjørene blir i år sendt ut 12.-19. oktober

Nyheter
Næringsliv