Kravene for lånesikkerhet senkes

Norges Bank letter tilgangen på lån.

Personlig økonomi

Norges Bank har i dag vedtatt midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank, med sikte på å øke bankenes låneadgang i Norges Bank.- Krav om kredittvurdering og børsnotering for obligasjoner utstedt av private norske foretak, tas bort. Det åpnes for at en banks fordring på kredittforetak som er i ferd med å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, kan godtas som sikkerhet for lån, skriver Norges Bank.Tidligere har noen økonomer uttalt at Norges Bank bør ta kaffetraktere i pant for lån, i håp om å få fart på lånemarkedet.- Andeler i norske pengemarkedsfond kan godkjennes som sikkerhet også om de investerer i norske obligasjoner og sertifikater som ikke er godkjent etter gjeldende regelverk for sikkerhet for lån. Slike fondsandeler vil ikke lenger belaste bankkvoten på 35 prosent, selv om fondene etter vedtektene kan investere i verdipapirer utstedt av norske banker, skriver Norges Bank.

Nyheter
Næringsliv