Meglerhus: Flere viktige begivenheter denne uken

Det er duket for flere viktigere begivenheter denne uken, ifølge meglerhuset DnB Nor Markets. Mest oppmerksomhet er det knyttet til følgende.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Ifølge meglerhuset DnB Nor Markets er mye av oppmerksomheten i dag rettet mot den tyske Ifo-indeksen. Meglerhuset skriver følgende i fersk rapport:"Som de andre tillitsindeksene har også denne falt markert de siste månedene, og nedgang i ZEW-indeksen og franske INSEE tyder på ytterligere nedgang. I USA legges det frem tall for nyboligsalget. Det er ventet nedgang, men bruktboligomsetningen overrasket med oppgang fredag."Senere i uken er det ifølge DnB Nor Markets flere viktigere begivenheter."Mest oppmerksomhet er det knyttet til Feds rentemøte onsdag, og for Norges del er nok Norges Banks rentemøte samme dag like viktig. Rentekutt har stått på sentralbankenes agende den siste tiden. I forrige uke ble styringsrentene senket både i Sverige, New Zealand og India. I dag ble de senket med 75 bp. i Sør-Korea. Det ventes nå en reduksjon på 0,5 prosentpoeng i USA og det prises inn om lag 30 prosent sjanse for et kutt på 75 bp. Fredag holder den japanske sentralbanken rentemøte og neste uke er det rentemøte både i ESB og BoE. I Norge venter et flertall av de spurte i en Reutersundersøkelse at Norges Bank vil senke renten med 0,5 prosentpoeng, noe vi også holder en knapp på."Hovedgrunnen er ifølge meglerhuset at utsiktene for et økonomisk tilbakeslag har økt markant og at Norges Banks rentebane derfor vil bli justert ned."Dersom Norges Bank mener at renten kan senkes ytterligere, er det liten grunn til å utsette rentekuttene, så brått som omslagene nå kommer i flere økonomier og når andre sentralbanker senker. På den annen side har Gjedrem gitt uttrykk for at en ikke bør ha for sterke forventinger til rentkutt og at det er viktig å la likviditetstiltakene for virke," skriver DnB Nor Markets videre i morgenrapporten.

Nyheter
Næringsliv