Acta-pålegg i vente

Acta vil bli pålagt å rette opp forhold ved sin rådgivningspraksis.

Konsernsjef Acta. Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Kredittilsynet varsler at Acta vil bli pålagt å rette opp forhold ved sin rådgivningspraksis, skriver DN. i 2008 fikk Actas filial i Stavanger besøk av representanter fra tilsynet, som ville sjekke om selskapet følger de lover og regler som gjelder ved rådgivning og salg av spareprodukter.Et av problemene tilsynet vil ta tak i er at kundene ikke forstår hva de investerer i.- Det kan dreie seg om en rekke forhold. Når det gjelder virksomhetens omfang kan det bli begrensninger. Eller det kan gå mer direkte på innretningen av selskapet i forhold til strukturen. Spesielt når det gjelder incitament for rådgivere. Rådgiveren skal være kundens mann. Vi ser at problemene oppstår når rådgiveren har andre incitamenter - da lider kundens interesser, sier seksjonssjef Eystein Kleven i Kredittilsynet til avisen.