Bør du selge deg ut av aksjer?

Bør du trekke deg ut av aksjer i dag etter nøkkeltall?

Foto: iStockPhoto

Markedet viser tegn til å reagere negativt på nøkkeltall, noe flere økonomer mener er et tegn på at bear market rallyet allerede er over.Amerikanske jobbtall har deprimert Oslo Børs, som i skrivende stund er ned 3,72 prosent til 241,86 poeng.Bear market rally Er det oppgang på tross av en negativ langsiktig tendens i markedet, kan dette kalles et bear market rally. Et bear market rally kan defineres til å være en oppgang på mellom 10 og 20 prosent, og oppstår gjerne uventet og raskt.Oslo Børs er opp drøye 40 prosent fra bunnen i november.Hvis markedet begynner å reagere negativt på makroinformasjon, kan rallyet allerede være over, mener økonomen Michael Kahn. Les mer om dette herNøkkeltall Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA falt med 693.000 personer i desember, mens det var ventet å falle med 472.000 stillinger, viser tall fra Bloomberg News, ifølge TDN Finans.Undersøkelsen er gjennomført av ADP Employer Services. Undersøkelsen innvolverer 383.000 selskaper, med totalt 23 millioner ansatte.På fredag kommer det mange nøkkeltall fra USA, deriblant arbeidsledighetstallene, og dagens makrotall kan være en forsmak på grusomme tall på fredag.I verste fall kan 1,5 millioner arbeidstakere ha mistet jobben i fjerde kvartal 2008, melder CNBC.En økonom TV-kanalen snakket med, spådde den dypeste resesjonen siden krigen. Siden andre verdenskrig.