Investorene har bitt negler frem mot et av månedens viktigste makrotall, den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.Antallet sysselsatte utenfor jordbrukssektoren viste et fall på hele 524.000 personer, mens ledighetsraten økte til 7,2 prosent. Les.- Dette var kanskje ikke så ille som markedet fryktet, men ledighetsraten stiger kraftig og er på sitt høyeste siden 1983. Samtidig ser vi at de reviderte oktober og november-tallene er enda verre enn tidligere forespeilet. Dette er ille og det kommer mer, sier Trygve Hegnar.Arbeidsmarkedsrapporten var et av hovedtemaene på Økonominyhetene med Trygve Hegnar i dag. Se .