Dette er oljefondet

Slik forvaltes Norges sparebøsse.

Svein Gjedrem (t.v) og Yngve Slyngstad - Foto: Scanpix

Statens pensjonsfond - utland, også kjent som oljefondet, får inntekter fra tre kilder: Avkastningen av fondets formue, inntekter fra olje- og gassvirksomheten og finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.Oljefondet er et av verdens største fond med investeringer på rundt 2.000 milliarder kroner. Fondet har som mål å investere i rundt 7.000 selskaper globalt.Finansdepartementet har ansvaret for Oljefondet, men forvaltningen er delegert til Norges Bank, som skal oppnå høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå.Oljefondet må forholde seg til bestemte etiske retningslinjer, som er under evaluering. Forslag til endringer i retningslinjene skal vurderes i løpet av året. Et selskap kan ekskluderes dersom det anses å være en uakseptabel risiko for at det medvirker til brudd på menneskerettighetene, alvorlige krenkelser i krig og konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade eller grov korrupsjon. (©NTB)