Dette må du vite om du skal til USA

Fra og med 12. januar 2009 innføres nye regler for reisende som skal til USA.

Fra og med 12. januar 2009 må alle som skal reise til USA uten visum, registrere seg elektronisk på forhånd via Electronic System for Travel Authorization (ESTA).ESTA er et nettbasert system på 16 ulike språk, deriblant norsk, og oppsøkes på https://esta.cbp.dhs.gov/. Den reisende svarer på de samme få spørsmålene man tidligere har besvart på det lille grønne papirskjemaet (I-94W), som gjerne blir delt ut ombord før flyet lander. På sikt vil ESTA erstatte papirskjemaet.Den godkjente ESTA-registreringen er gyldig i to år, eller inntil den reisendes pass utløper, dersom det inntreffer før. ESTA-godkjenning tillater flere innreiser i USA innenfor denne tidsrammen, uten behov for fornyelse.I de fleste tilfeller vil ESTA gi tilbakemelding på registreringen umiddelbart, men i særtilfeller kan det ta opp til 72 timer. ESTA gjelder ikke dem som reiser med visum. Har du gyldig visum, trenger du ikke registrere deg på ESTA.