Disse aksjene har Tyssøy kjøpt og solgt

- Attraktivt inngangsnivå, sier Holbergs Hogne Tyssøy om aksjen han kjøpte i desember. To aksjer røk ut.

Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Holberg Norge og forvalter Hogne Tyssøy klarte ikke helt å henge med markedet i desember. Mens referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks steg fire prosent, nøyde fondet seg med 2,1 prosent.I 2008 som helhet klarte fondet seg imidlertid litt bedre enn markedet. Fallet på 48 prosent var ni prosentpoeng mindre enn for fondsindeksen.En aksje inn, to utI januar-rapporten avslører Tyssøy at fondet har kjøpt seg inn i ett nytt selskap, og solgt seg ut av to andre.Inn kommer Eltek.- Grunnet likviditetsproblemer valgte selskapet å utføre en emisjon til 1,00 kroner per aksje i starten desember. Vi anså tegningskursen til å være et attraktivt inngangsnivå i aksjen og valgte å delta i emisjonen, skriver forvalteren.Ut gikk Software Innovation og Intex Resources. I førstnevnte valgte Holberg å selge sine aksjer til Private Equity-fondet Borea Opportunity IV, som la inn bud på selskapet.Intex Resources-salget forklares slik:- Selskapets viktigste eiendel er Mindoro Nickel-prosjektet på Filippinene. Mindoro ansees for å være et av de rikeste nikkelreservene i verden. En vond investering, solgt ut får å gjøre plass til mer attraktive investeringer.