Norsk tilpasning til nye EU-regler svekker forbrukernes makt og rettigheter i Norge, advarer forbrukerrådet og forbrukerombudet.Den største svekkelsen er barbering av reklamasjonsretten for såkalte varige kapitalvarer fra fem år til to år. Det gjelder alt fra biler og kjøleskap til mobiltelefoner.- Vi vil jobbe hardt for å unngå at dette blir vedtatt, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til Aftenposten.Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet omtaler forslaget som dramatisk:- Norske forbrukere vil miste viktige rettigheter hvis det gjennomføres, sier hun.Også kontrakter som gjelder oppføring av bolig/leiligheter vil rammes av det nye forslaget. Blant annet vil forbrukers rett til dagmulkt falle bort, det samme gjør forbrukers rett til å holde vederlag tilbake.Høringsfristen i Norge er 26. januar. Før den tid vil ikke barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap), som også er politisk ansvarlig for forbrukerrettigheter, uttale seg om forslaget. (©NTB)