Den rød-grønne regjeringen gjeninnførte søkbare skattelister på nett, men nå gir personvernkommisjonen Skattebetalerforeningen medhold i synet om at norske medieredaksjoner ikke lenger skal kunne publisere skattelistene på nett i søkbar form.- Vi er svært glade for at kun ett av kommisjonens 15 medlemmer ønsker å opprettholde dagens offentliggjøring på 140 ulike nettsteder. Kommisjonen har dermed tydelig innsett at denne publiseringen bryter med personvernet, sier foreningens direktør Jon H. Stordrange ifølge.- For å hindre misbruk bør slik tilgang kun skje på Skatteetatens nettsider, og muligheten til søk og sammenstilling av opplysninger bør være begrenset, heter det i forslaget fra kommisjonen.Stordrange håper regjeringen følger opp og endrer reglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, slik at den nye ordningen kan bli gjort gjeldende når skatteoppgjøret for 2008 legges frem i oktober.