Etter den sterke oppgangen fra 210 til 250 buttet det naturlig nok for Hovedindeksen. RSI begynte også å nærme seg 70-nivået og det er ofte et varsel om gevinstsikring.En slik konsolidering er naturlig og sunn etter en slik oppgang og i forkant steg også Hovedindeksen fra 190 til 225, etterfulgt av en sunn konsolidering.Det som også er positivt er at 45-dagers glidende gjennomsnitt er brutt og er begynt å peke oppover.RSI har brutt 50-nivået og undertonen er positiv både på kort og lang sikt. Her vil det ikke bli farlig før RSI eventuelt faller tilbake gjennom 50-nivået og den stigtende trendlinja, som i så fall også vil bli brutt. Men det bør man også ha i bakhodet, for et fall tilbake vil fort kunne gi ny testing av både 225- og 210-nivået.Et brudd på 225 vil bryte den stigende trendlinje i hovedchartet. Det vil være et svakhetstegn, men ikke veldig dramatisk. Det som vil være verre er om også 210-nivået rykter. Da vil også 45- dagers glidende gjennomsnitt bli brutt, og det vil være et større svakhetstegn. Da kan vi ikke utelukke nytt fall tilbake til 188 - 190 heller.Holder derimot den stigende trendlinjen i RSI- og i hovedchartet, og disse snur opp igjen, vil det være klare positive tegn. Det vil i så fall bekrefte den positive undertonen på kort sikt og bidra til at Hovedindeksen bryter tilbake opp gjennom 240-nivået, og gjør et nytt forsøk på 250-nivået.Hva som er den mest sannsynlige utviklingen kommende uke er ikke mulig å se. Det er derfor viktig å holde øye med utviklingen og hva som skjer når de kritiske nivåene blir utfordret.