Strengere tiltak for å avdekke trygdemisbruk

Det skal bli enklere å avsløre og hindre trygdemisbruk etter at Odelstinget torsdag vedtar endringer i folketrygdloven.

Betaling - Foto: Scanpix

Fremskrittspartiet får imidlertid bare støtte fra Kristelig Folkeparti i synet på at avkorting av trygden er et viktig og riktig virkemiddel i kampen mot alvorlig trygdemisbruk.Frp og KrF mener at det bør vurderes å innføre en karantenetid i de tilfellene hvor det er åpenbart at det har foregått organisert trygdesvindel. Dette betyr i praksis at den som begår ulovligheter, mister retten til trygdeytelser i en periode. De to partiene tror at dette vil virke preventivt. En slik karantenetid skal også omfatte de som har medvirket til trygdesvindel. (©NTB)