Men en ny forskningsrapport viser at barna under tre år ikke er dobbelt så dyre i drift.I år blir 24 milliarder kroner fordelt på landets barnehager. Politikerne har vært i tvil om fordelingen er rettferdig, og Stortinget valgte derfor å utsette en sak om fremtidig finansiering av private barnehager, i påvente av en forskningsrapport fra Telemarksforskning.Nå er rapportens hovedfunn klare, og de viser ifølge Aftenposten at dagens tilskuddsmodell har en rekke skjevheter som fører til at barn kan komme godt eller dårlig ut. Faktorene som avgjør dette er alt fra hvor profesjonelle barnehageeierne er, til hvor gammel barnehagen er, i hvilken kommune barna bor, og hvor gamle barna er.Rapporten skal være med på å danne grunnlaget for Stortingets konklusjoner om hvordan barnehagene skal finansieres i framtiden.- Rapporten gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet.Hun legger til at det er for tidlig å si noe om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten. (©NTB)