Utenlands-pensjonistene må betale skatt

Fra neste år blir halvparten av de norske pensjonistene i utlandet skattet, ifølge et lovforslag fra regjeringen.

Foto: iStockphoto

Lovforslaget om innføring av såkalt kildeskatt ble oversendt til Stortinget like før jul, og innebærer at vel halvparten av de norske pensjonistene i utlandet må begynne å betale skatt til Norge fra 2010, skriver Aftenposten.Kildeskatt skal betales til det land som står bak pensjonsutbetalingen.Men flere land har skatteavtaler med Norge som gir landet rett til å beskatte norske pensjonister som er bosatt der. Det dreier seg blant annet om Spania, Thailand og Pakistan. Skatteavtalene må endres før Norge kan kreve kildeskatt av norske pensjonister som bor i disse landene.Allerede nå kan norske myndigheter trekke kildeskatt av deler av utbetalingen til rundt 30 prosent av de norske pensjonistene som bor i land der skatteavtalene ligger til rette for det. Andelen vil med lovforslaget øke til 55 prosent. Tallet er utregnet av Nav på oppdrag for Finansdepartementet.Regjeringen legger opp til en kildeskatt på 15 prosent. Norske utenlandspensjonister kan, som alternativ til kildeskatt, kreve å bli skattlagt etter vanlige norske skatteregler. I mange tilfeller vil dette gi lavere skatt. Forutsetningen er at man bor i et EØS-land eller et annet land som har avtale om utveksling av skatteopplysninger med Norge. (©NTB)